Skip to content

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

January 29, 2013

Mẫu biểu báo cáo tài chính năm theo quyết định 48 bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh làm báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Tải tài liệu tại đây:

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: