Skip to content

Nhận làm dịch vụ kế toán nội bộ

December 1, 2012

Các bài viết nên xem:

1. Báo cáo tài chính

2. Học kế toán dành cho giám đốc

3. Làm báo cáo tài chính

Như các bạn đã biết ngày nay có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau và trên toàn quốc. Nhứng chúng ta có thể thấy rằng không phải tất cả các hoạt động kinh doanh đều mang lại kết quả tốt mà chỉ có ít trong số đó mang lại hiệu quả đạt được. Bên cạnh lĩnh vực tạo ra các sản phẩm cạnh tranh thì hoạt động quản lý nội bộ đặc biệt về quản lý chi phí hoạt động được hết sức chú trọng.

Việc quản trị tốt chi phí hoạt động và doanh thu làm cho các chủ doanh nghiệp nhân biết được doanh nghiệp mình có đang trong tình trạng“Lãi ảo lỗ thật” hay không? Bên cạnh đó khi mà nền kinh tế đang trong tình trạng“người khôn của khó”, sự cạnh tranh gay gắt thì việc giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả công việc cũng là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp…

dịch vụ kế toán nội bộ - làm báo cáo tài chính

Xuất phát từ những điều thực tế bên trên Công ty CP nghiên cứu & hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội đưa ra gói dịch vụ “Kế toán nội bộ “ nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về thực trạng “sức khỏe” của doanh nghiệp mình để có những quyết sách hợp lý cho sự tồn tại và phát triển. Chúng tôi nhận làm dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay doanh nghiệp mới thành lập.
Khó khăn hiện tại của doanh nghiệp
–   Chi phí cho kế toán cao trong khi khối lượng công việc chuyên môn phát sinh ít…
–   Để tuyển một vị trí đầu việc có thể làm tôt công việc kế toán đòi hỏi phải bỏ ra một khoản chi phí nhất đinh, trong khi đó yêu cầu về công việc lại chưa thật sự cấp thiết.
–  Tuyển dụng một kế toán chưa có kinh nghiệm dẫn đến việc không đảm báo được sự chính xác của số liệu kế toán. Điều này gây khó khăn cho giám đốc, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp trong việc hoạch địch các chiến lược đầu tư , các chính sách kinh doanh mà có liên quan đến yếu tố tài chính như: Đầu tư tài sản, khấu hao, ký kết hợp đồng kinh tế…
–  Nhân sự thường xuyên thay đổi do môi trường làm việc, hay do không đáp ứng được công việc chuyên môn làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của DN….
–  Chất lượng, trình độ kế toán yếu gây thiệt hại cho doanh nghiệp về tiền bạc (nộp thuế cao, nộp phạt…) nhưng lại không cho thấy vai trò của kế toán trong hệ thống quản trị.

Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp
–  Được cung cấp số liệu chính xác, kịp thời từ hệ thống báo cáo được cập thường xuyên liên tục.
–  Giảm thiểu, tiết kiệm chi phí cho bộ máy kế toán…
–  Thường xuyên được tư vấn và hỗ trợ các chính sách, văn bản, chế độ kế toán mới.
–  Được hỗ trợ tư vấn trong việc đọc và phân tích các số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…
–  Được tham gia các chương trình hội thảo thuế do cục thuế tổ chức…

Nội dung thực hiện
–  Khảo sát lĩnh vực hoạt động của công ty.
–  Khảo sát bộ máy hoạt động của công ty từ cơ cấu tổ chức đến lĩnh vực hoạt động.
–  Xây dựng hệ thống mẫu biểu, báo cáo quản trị và các báo cáo đặc thù khác.
–  Hỗ trợ tư vấn và xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận chức năng, các phòng ban trong công ty.
–  Xây dựng hệ thống báo cáo phân tích và lấy số liệu.
–  Xây dựng và lên tổng hợp các Báo cáo tài chính theo tháng, quý hoặc năm.
–  Đưa ra các đánh giá, nhận xét về doanh thu và quản trị chi phí theo yếu tố…
dịch vụ kế toán nội bộ - báo cáo tài chính cuối năm

Ngoài lợi ích về công việc và chi phí cho phần việc kế toán, chúng tôi còn mang lại những lợi ích khác cho các chủ doanh nghiệp:
–  Cung cấp những văn bản mới về luật quản lý doanh nghiệp và thuế.
–  Tư vấn miễn phí cho các chủ doanh nghiệp về vấn đề quản lý.
–  Tư vấn miễn phí cho chủ doanh nghiệp về các vấn đề tài chính.
–  Tham gia các hội thảo về thuế do công ty tổ chức…

Các bài viết liên quan:

–  dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm 2012

– mẫu báo cáo tài chính

– thông tin thuế

– báo cáo tài chính năm 2012

– bảng báo cáo tài chính

– báo cáo tài chính cuối năm

– hướng dẫn lập báo cáo tài chính

– hướng dẫn làm báo cáo thuế

Bài viết khác:

khóa học kế toán cho giám đốc

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: