Skip to content

tài chính, kế toán dành cho giám đốc, quản lý, sếp

November 17, 2012

Các bài viết liên quan:

  1. Làm báo cáo tài chính.
  2. Nhưng mẫu báo cáo tài chính.
  3. Làm báo cáo tài chính năm 2012.
  4. Bảng báo cáo tài chính .
  5. Bảng báo cáo tài chính cuối năm.
  6. Những hướng dẫn để làm báo cáo tài chính.
  7. Những hướng dẫn làm báo cáo thuế.
  8. Cách làm báo cáo tài chính cuối năm.
  9. Dịch vụ báo cáo tài chính.
  10. Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói cuối năm.

Kế toán dành cho giám đốc, quản lý, sếp – Tài chính hoàn toàn khác với kế toán. Hơn nữa, tài chính cũng hiển nhiên là mối quan tâm hàng đầu của Sếp. Tuy nhiên, khác với “dân” tài chính kế toán phải học tài chính trong nhiều năm, Sếp chỉ cần học tài chính kế toán trong thời gian ngắn là đủ.Bởi vì công việc của Sếp khác với công việc của “dân” tài chính kế toán.
Các mảng chức năng như hành chính, nhân sự, kinh doanh, sản xuất,… đôi khi người ta có thể quản lý theo cảm tính. Tuy nhiên, mảng tài chính và mảng kế toán là 2 mảng có tính chuyên ngành, chuyên s5tâu rất cao. Do vậy, không thể có sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về tài chính và kế toán, cũng như không thể quản lý tài chính và kế toán tốt nếu không học về tài chính và kế toán.

học kế toán dành cho giám đốc, quản lý và sếp chuyên nghiệp nhất Hà Nội

kế toán dành cho giám đốc, quản lý, sếp.

Tuy nhiên, tài chính và kế toán lại là 2 mảng rất khác nhau, cho nên việc học tài chính và việc học kế toán cũng khác nhau. Hơn nữa, không chỉ có sự khác biệt giữa tài chính và kế toán, mà còn sự khác biệt rất lớn giữa Tài chính dành cho “dân” tài chính và Tài chính dành cho Sếp
Qua chương trình “Tài chính – kế toán dành cho Lãnh đạo” của BIGCEO, Sếp có thể có cái nhìn tổng quan về tài chính kế toán và tài chính – kế toán doanh nghiệp; biết cách tổ chức công tác quản trị tài chính cho doanh nghiệp; biết cách phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp; hiểu rõ tất cả các kênh huy động vốn có thể có hiện nay…
kế toán dành cho quản lý, giám đốc, sếp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, QUẢN LÝ, SẾP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể nắm được:
–    Kế toán phải làm gì và làm như thế nào; quản lý kế toán thì quản lý cái gì và quản lý như thế nào;
–    Mối quan hệ giữa kế toán với tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp
–    Mối quan hệ giữa kế toán với chế độ chính sách thuế, chế độ chính sách tài chính; làm thế nào để vận đụng tối ưu các chế độ chính sách thuế và tài chính trong hoạt động SXKD của DN.
–    Trách nhiệm đối với chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng, người làm kế toán và những người có liên quan đến kế toán trước pháp luật
–    Đọc, hiểu ý nghĩa báo cáo tài chính, lựa chọn các thông tin kế toán phục vụ công tác quản lý.
–    Kỹ năng quyết toán với cơ quan Thuế.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, QUẢN LÝ, SẾP

–    Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)
–    Các nhà quản lý tài chính – kế toán muốn cập nhật kiến thức
–    Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp hoặc cá nhân.
học kế toán dành cho sếp, giám đốc, quản lý

Nội dung chương trình kế toán dành cho giám đốc, quản lý, sếp.

BAN GIẢNG HUẤN
Với phương pháp đào tạo thưc tế, cô đọng kiến thức, phân tích, vận dụng các tình huống mà doanh nghiệp hay gặp phải. Đội ngũ giảng viên của BIGCEO là những Doanh nhân thành đạt, kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm làm cho các loại hình doanh nghiệp và quyết toán nhiều lần với cơ quan thuế.
LIÊN HỆ:
HỌC VIỆN DOANH NHÂN BIGCEO
Địa chỉ: Số 04, ngõ 322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0982 845 668 – 0120 815 0000
Email: liennb@bigceo.edu.vn
Website: http://bigceo.edu.vn

Nguồn tin : Báo cáo tài chính

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: