Skip to content

Các dạng kế toán

November 17, 2012

bao cao tai chinh _ Các dang kế toán 1Kế toán là một ngành tương đối rộng, trong mỗi lĩnh vực kinh doanh hay hoạt động của doanh nghiệp luôn đặt nhân viên kế toán vào những tình huống giải quyết các hóa đơn, chứng từ khác nhau. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích chính của chúng ta. Ở đây, chúng ta cần hiểu về các đặc thù chính của các dạng kế toán, trên cơ sở đó để lựa chọn cơ cấu thích hợp để tự động hoá công tác kế toán trong từng doanh nghiệp. Chúng ta có thể phân ra một số dạng kế toán sau:

Kế toán công việc
Được hạn chế trong giới hạn của một công việc cụ thể, dùng cho công tác quản lý các nhiệm vụ hiện thời của doanh nghiệp.
Ví dụ: kế toán thời gian làm việc của nhân viên, kế toán số lượng nguyên vật liệu còn tồn trong kho. Khi tự động hoá kế toán công việc, chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ quản lý các nguồn lực sẵn có (tài chính, nhân lực…) trong một mảng công việc. Đối với kế toán công việc, cần tập trung chú ý vào các hoạt động chính của công ty. Đây là mảng đòi hỏi nhiều công sức lao động, đồng thời cần chú trọng trong việc tự động hoá.
Ví dụ, đối với doanh nghiệp thương mại: kế toán hàng trong kho, kế toán bán hàng, kế toán mua hàng. Đối với doanh nghiệp sản xuất: kế toán giá thành, kế toán nguyên vật liệu…

Kế toán tổng hợp
Nghiên cứu các hiện tượng có tính chất đại trà. Dạng kế toán này sử dụng dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán công việc.

Kế toán doanh nghiệp
Là quá trình phản ánh một cách liên tục, không bị ngắt quãng, có liên quan lẫn nhau của toàn bộ các hoạt động trong doanh nghiệp. Việc này được tiến hành trên cơ sở các chứng từ mà trong đó có thể hiện các giá trị bằng tiền liên quan đến các đối tượng kế toán.
Trong một số các tài liệu có chia kế toán doanh nghiệp thành các dạng nhỏ hơn như: kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán thuế.

 

bao cao tai chính _ các dạng kế toán 2

 

Các bài viết liên quan:

  1. Làm báo cáo tài chính.
  2. Nhưng mẫu báo cáo tài chính.
  3. Làm báo cáo tài chính năm 2012.
  4. Bảng báo cáo tài chính .
  5. Bảng báo cáo tài chính cuối năm.
  6. Những hướng dẫn để làm báo cáo tài chính.
  7. Những hướng dẫn làm báo cáo thuế.
  8. Cách làm báo cáo tài chính cuối năm.
  9. Dịch vụ báo cáo tài chính.
  10. Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói cuối năm.

Kế toán quản trị
Dùng để tập trung và hình thành các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, dùng cho người sử dụng nội bộ (chủ sở hữu, người quản lý, nhân viên). Công tác kế toán được tiến hành độc lập và không hề bị ràng buộc bởi các quy trình bắt buộc, ngoại trừ ý muốn của tổng giám đốc, giám đốc tài chính, giám đốc sản xuất, người phụ trách bộ phận…).     Như vậy, không có nghĩa rằng không thể sử dụng các chuẩn mực khi soạn thảo các chính sách kế toán nội bộ doanh nghiệp. Hoàn toàn có thể sử dụng các chuẩn mực kế toán quốc gia hoặc quốc tế.

Kế toán tài chính
Hướng tới việc nhập các thông tin cần thiết để lập các báo báo tổng hợp, dùng cho người sử dụng ngoài doanh nghiệp (người đầu tư, nhà nước, các ban ngành kiểm tra).   Công tác kế toán dạng này được tiến hành cần phù hợp với các chuẩn mức quốc giá (ví dụ VAS) hoặc quốc tế (ví dụ IAS, US GAAP…).

Kế toán thuế
Cũng giống như kế toán tài chính (dùng cho người sử dụng bên ngoài), đối tượng sử dụng là các cơ quan thuế, nhưng công việc này được tiến hành phù hợp với pháp luật về thuế. Vai trò của kế toán thuế trong bảng phân loại này có thể gây ra nhiều tranh cãi. Nhiệm vụ chính của kế toán thuế là dùng để xác định cơ sở tính thuế. Một trong những loại thuế chính là thuế thu nhập doanh nghiệp, có thể tính trên cơ sở lợi nhuận của kế toán quản trị, nhưng được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về thuế. Có thể coi kế toán thuế là một trong các dạng độc lập của kế toán doanh nghiệp, ngang hàng với kế toán tài chính. Kế toán tài chính và kế toán thuế có thể hợp lại với nhau thành kế toán theo quy định của nhà nước.

Nguồn tin : Báo cáo tài chính

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: