Skip to content

Mẫu nhận xét thực tập cho sinh viên kế toán

November 15, 2012

Các bài viết lên xem:

Làm báo cáo tài chính.

Nhưng mẫu báo cáo tài chính.

Làm báo cáo tài chính năm 2012.

Bảng báo cáo tài chính .

Bảng báo cáo tài chính cuối năm.

Những hướng dẫn để làm báo cáo tài chính.

Những hướng dẫn làm báo cáo thuế.

Cách làm báo cáo tài chính cuối năm.

Các mẫu cho sinh viên kế toán thực tập

Vấn đề mà các bạn sinh viên kế toán gặp phải khi kết thúc đợt thực tập là viết giấy nhận xét thực tập để xin xác nhận của cơ quan bạn đến thực tập.

Và có rất nhiều bạn gặp khó khăn khi viết giấy nhận xét thực tập, vì thế Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội xin chia sẻ mẫu nhận xét thực tập và mẫu xin xác nhận thực tập cho sinh viên kế toán.
Mẫu nhận xét thực tập cho sinh viên kế toán:
NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP 2013

Họ tên sinh viên thực tập: Phan Thùy Dương

Lớp: Tài chính kế toán – K53

Địa điểm thực tập: Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Trụ sở: Số 04, ngõ 322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – TP Hà Nội

1.    Tiến độ và thái độ thực tập của sinh viên:

– Mức độ liên hệ với cơ sở thực tập:……………….
độ thực hiện:…………………………………………………………………………………………………..

2.    Nội dung báo cáo:

– Thực hiện nội dung thực tập:…….kế toán thực tập……………….

– Thu thập và xử lý các số liệu thực tế:………….kế toán…………………

– Khả năng hiểu biết về thực tế và lý thuyết:…………………………..

3. Hình thức trình bầy: ……………………………………………………..

4. Một số ý kiến khác:………………………………………………………..

                                                   Hà Nội ngày……tháng…..năm 2012

  • ·         Mẫu xác nhận của cơ sở thực tập:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o………

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Trụ sở: Số 04, ngõ 322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – TP Hà Nội

Địa chỉ Email : contact@baocaotaichinh.info

Xác nhận: Chị  Phan Thuỳ Dương

Là sinh viên lớp Tài chính kế toán  – K50
Có thực tập tại Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 08 tháng 06 đến ngày26 tháng 06 năm 2013. Trong thời gian thực tập tại công ty, chị Dương đã chấp hành tốt các quy định của công ty và thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc , chăm chỉ và chịu khó học hỏi.

Hà nội, ngày     tháng      năm 2012

                                                     Xác nhận của

Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Chi tiết Tại : Báo Cáo tài Chính

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: